"Bon Voyage"

2004
19 1/2" x 10 3/4" x 10 1/2"

photo: Lynn ThompsonARTWORK | September 2004 Foster White Show| HOME